Hva er Fjordomics?

Fjordomics er et prosjekt i Helse Førde (HFD) som bygger på forskning utført i samarbeid med bl.a. Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF), Universitetet i Bergen (UiB), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges Idrettshøyskole (NIH) og Universitetet i Amsterdam.

 

Målet for Fjordomics er å utvikle objektive og presise metoder for tidlig oppdaging av risiko for utvikling av sykdommer for å starte forebygging, og metoder som kan hjelpe til å velge rett behandling tilpasset den enkelte pasient når sykdom er konstatert.

 

Metodene som brukes i Fjordomics kombinerer avansert instrumentering og matematisk flervariabel analyse for å finne mønstre som karakteriserer risiko, forstadier eller tidlig fase i sykdom, effekter og bi-effekter av behandling og forutsigelse av respons på behandling for enkeltindivider for å kunne gi persontilpasset behandling.

 

Fjordomics fokuserer på analyse av blod i relasjon til livsstilsrelaterte sykdommer, men metodene er generelle og kan brukes i andre sektorer av helsetjenesten og på annet biologisk materiale enn blod.