Hva er Fjordomics?

Fjordomics er en tjeneste i Helse Førde som tilbyr profilanalytikk av blodprøver (klinisk metabolomikk).

Teknologien som brukes kombinerer avansert instrumentering og data analyse.

  

Fjordomics bygger på forskning utført i samarbeid med bl.a. Universitetet i Bergen (UiB) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

  

Målet er å utvikle objektive og presise metoder for tidlig oppdaging av risiko for utvikling av sykdommer og for å velge rett behandling tilpasset den enkelte pasient når sykdom er konstatert.

  

Fjordomics fokuserer på analyse av blod i relasjon til livsstilsrelaterte sykdommer, men metodene er generelle og kan brukes i andre sektorer av helsetjenesten og på annet biologisk materiale enn blod.