Forskerne i Fjordomics


Bak prosjektet står forskerparet Tarja Rajalahti Kvalheim og Olav Martin Kvalheim. Tarja er sivilingeniør i kjemiteknikk og har doktorgrad i bruk av avansert data-analyse for medisinsk diagnose, Olav er kjemiprofessor med kjemisk analyse og multivariat data-analyse som hovedkompetanse. (Foto: Helge Johnsen)