Medisinsk informasjonsrevolusjon – fra en gjennomsnittspasient til et individ

Seminar: 2.-3. mai 2016 på Førde sentralsjukehus.

Produksjonen av helserelatert data øker, drevet av utviklingen i helseteknologi (f.eks. gentesting, bildediagnostikk og metabolsk profilering). Det åpner for nye muligheter for persontilpasset medisin og teknologien kan brukes som grunnlag for å gi råd til enkeltpersoner med hensyn til risikoprofil og forebygging samt tidlig diagnostisering. Samtidig øker kravene til databehandling og data-analyse. Dette kan gi store konsekvenser for medisinen. Hvordan skal vi egentlig håndtere store mengder helserelaterte data og hvordan avdekke informasjon i data? 

 

I mai 2016 inviterte Helse Førde til seminar for å sette søkelyset på mulighetene og utfordringene knyttet til analyse av helsedata. Seminaret ble arrangert i samarbeid med Norsk Kjemisk Selskaps (NKS) Faggruppe for Kjemometri som ønsker å bidra til økt kompetanse innen avansert instrumentering og data-analyse for helserelaterte og medisinske problemstillinger.

Heidi Ryste var med i paneldebatt og ga oss pasientperspektivet. Du finner hennes blogg her.

 

Olav M. Kvalheim og Heidi Ryste ble intervjuet av NRK Sogn og Fjordane under seminaret.

Nyhet på NRK Sogn og Fjordane sin nettside.

Link til innslaget på radio NRK Sogn og Fjordane.

 

 

Noen av deltagerne etter seminaravslutning.


Download
Seminarprogrammet
Program_Medisinsk informasjonsrevolusjon
Adobe Acrobat Document 500.8 KB